ความเห็น 1456806

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิตย์

กระผมจบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.63 ขณะนี้ กระผมกำลังศึกษา ทางวัฒธรรมศาสตร์ ระดับปริญาเอก ในเทอมแรก ไม่มี ค่าบำรุงการศึกษา อยากจะขอทุนเรียน ทำอย่างไรครับ ถึงจะได้ศึกษาต่อ โปรดชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คุณ อรรถ 0833367996