ความเห็น 1454659

กลอนวันแม่เพราะ ๆ และซึ้ง ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากค่ะ

ที่สุดแห่งรักคือรักของแม่