ความเห็น 1453503

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicide

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ มีตั้งแต่ในระดับความคิด และระดับการใช้ปัญญาใคร่ครวญผ่านประสบการณ์ทำงานที่ประสบโดยคนหน้างาน

 

ในตอนท้าย...

พี่จา ในฐานะผู้รับผิดชอบในเครื่องระบบ EMS มาชวนคิดชวนมองการทำงาน

เสนอแนะ... ระบบการทำงานที่เริ่มจากหน่วยกู้ชีพหากรณีที่เกิดเหตุ ... ทางศูนย์กลางเสนอว่าอาจมีความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และ จนท.อนามัยร่วมประเมิน

 

ประเด็นนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อ