ความเห็น 1453496

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicide

เขียนเมื่อ 

กลุ่มพี่สุภาพ

 

  • พี่อ้อยพูดก่อนในเรื่องมุมมองในเขตเมือง มีการต่อยอด และเข้าสู่การเรียนรู้แบบสุนทรียสนทนา
  • คุณกบเป็นคุณลิขิต
  • ประเด็น ลปรร. สาเหตุการฆ่าตัวตาย
  1. จากผู้ป่วย...กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ที่ขาดยากและไม่สนใจดูแล และกลุ่ม alc
  2. กลุ่มเรื้อรัง เช่น TB เราอาจปูพื้นฐานความรู้ได้ไม่ดี
  3. ปัญหาครอบครัว เช่น มีกิ๊ก ด้วยตัวสามีหรือภรรยา
  4. ผู้ดูแลในการขาดความตระหนัก มีความท้อแท้ เบื่อหน่าย ความอาย ปัญหาค่าใช้จ่าย
  5. เครือข่าย อสม. ยังไม่เข้มแข็งในการรายงาน หรือประเมิน
  6. เจ้าหน้าที่ภาระงานที่เยอะ

 

การแก้ปัญหา...เริ่มจากญาติเพราะใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด และเริ่มเครือข่าย อสม. น่าจะไปพัฒนา อสม. แล้วเชื่อมโยงมาที่โรงพยาบาล ในเรื่องการขาดยาและนำไปสู่การเยี่ยมบ้าน

ส่วนเรื่องความตระหนักในกลุ่มญาติ ... เราให้ความสนใจในการแก้ปัญหา

และให้ความสำคัญในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น

ปัญหาครอบครัว ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากเดิมทีไม่ตระหนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องครอบครัว แต่จากมุมมองการทำงานน่าจะเปลี่ยนไปคือ ให้ความสนใจในความครอบคลุมและครบวงจรในการดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว โดยนำไปสู่การพัฒนาระบบที่มีความเข้มข้นมากกว่านี้

เจ้าหน้าที่ หากคิดว่าเป็นภาระที่หนักต้องสำรวจและตระหนักในตนเอง เป็นการประเมินตนเอง