ความเห็น 1451099

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

หนู สุภสจี หนูปริศนาจากพนมดงรัก ที่เล่ามาไม่OK นะคะ

ขอทบทวน ต้องตอบตนเองและบอกว่า

 1.ชื่อLabอะไร..ชื่อ ต้องบอกความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ชื่อผลงาน

2.ใช้เครื่องมืออะไร...การทดลองต้องแสดงประสิทธิภาพการของสื่ออุปกรณ์ด้วย

3.การเรียนการสอนแสดงกิจกรรมอย่างไร....กิจกรรมที่นำเสนอต้องครบวงจร

4.แสดงความสามารถด้าน ICT อย่างไร

5.ต้องขอทบทวนกิจกรรมว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่นะคะ แล้วจึงถามเพิ่อให้ครูเพิ่มเติม