ความเห็น 1448942

เรื่องเล่าจากภาพ : เรื่องของหลานที่ต่างแดน

เขียนเมื่อ 

เรียน พี่อรปภา

น้องมิ้งค์ ก็เช่นกันครับ ได้สะสมประสบการณ์ มีการพัฒนาการที่ดีต่อไป ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ย่อมทำให้คุณแม่สุขใจ ครับ