ความเห็น 144727

คำสั่งพระยา ไข่ปลา ดอกม่วง ข้อเตือนใจสำหรับ KM ภาครัฐ

เขียนเมื่อ 

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

          ขอบคุณความรู้และความรู้สึกดีๆที่มอบให้เรื่อยมา