ความเห็น


 • ธรรมจัดสรรค์แท้ๆเลย งั้นขอแนะนำแขกเหรื่อให้ได้รู้จักกันและเป็นเครือข่ายทางวิชาการหรือเป็นเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เองเลยนะครับ เหมาะเหมงที่สุดเลย ขอบคุณแทนคนหนองบัวที่คุณจตุพรเข้ามาเยือน
 • ขอแนะนำสั้นๆว่า คุณจตุพร เป็นนักวิชาการและคนรุ่นใหม่ที่ภาษาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องเรียกและให้ความหมายว่า เป็นคนชนิดมีพื้นการศึกษาอบรมและการพัฒนาตนเองบูรณาการและรอบด้าน หรือ Well-Rounded Training
 • มีประสบการณ์จากการทำงานหลากหลายและลงทำงานระดับชุมชนได้อย่างเยี่ยมยอด ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • อีกด้านหนึ่งก็เป็นนักวิจัยและมือวิชาการของหลายแห่ง ทั้งทางด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระดับชาติ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์ ที่สำคัญเป็นคนเหนือและมาจากชนบทเหมือนคนหนองบัว 
 • เป็นนักอ่าน นักถ่ายภาพ และเขียนสารคดีชุมชน เป็นบล๊อกเกอร์ระดับแถวหน้าหลายเวที
 • หากเป็นเพื่อนเรียนรู้กับคนหนองบัวบ้าง ขณะเดียวกันก็อาจพัฒนาความเป็น academic-network  ในแนวนี้ไปด้วยกันกับหลายท่านที่เสวนากันผ่านเรื่องชุมชนหนองบัว ก็คงจะทำให้ชุมชนระดับพื้นฐานของสังคม มีโอกาสเป็นทุนทางปัญญาได้มากยิ่งๆขึ้นนะครับ
 • คุณอนุกูล พระอาจารย์มหาแล คุณเสวก และคนหนองบัวท่านอื่นๆ เข้าไปคุยแลกเปลี่ยนในเวทีของคุณจตุพรเองได้เลยนะครับ
 • พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี