ความเห็น 1446278

ปลูกยางในทุ่งนา เสียทั้งเวลาและนาข้าว

มนูญ, ตะเส็น
IP: xxx.173.45.149
เขียนเมื่อ 

ผมได้เห็นคนทำสวนยางในนาในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด 2 ข้างทางรถยนต์ และรถไฟเกือบตลอดภาคใต้ คิดว่าเพราะราคายาง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคายางดี จึงไม่คิดอะไรมากทำตามกระแสนิยมมากกว่าจะคิดเรื่องอนาคต เพราะไม่มีคนคอยกล่อมเกลาอย่างน้องเม้ง ครับ บ้านพี่อยู่โคกแร่ ใกล้บ้านน้อง