ความเห็น 1445488

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

บันทึกของ G2K นี่ก็เป็นเครื่องมือฝึกคิด ฝึกเขียนที่ดี...