ความเห็น 1445484

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

พี่นก ตามอาจารย์มาฝึกเขียนค่ะ จะพยายามเรียนรู้เรียบเรียงเท่าที่พอมีเวลา ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นก็คือเหมือนเราได้ตกผลึก ไตร่ตรอง หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองจริงๆ เวลาเขียน เป็นการเยียวยาตนเองด้วยตนเองจริงๆ เช่นที่อาจารย์กล่าว ขอบคุณเรื่องราวดีของวันนี้นะคะ