ความเห็น 1444844

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

ไอยรา
IP: xxx.173.223.200
เขียนเมื่อ 

ผมเขียน Blog แล้วเขียนเรื่องนี้ทั้งเหมือนและต่างกับที่ Theink เขียนอ่านต่อแบบเต็มๆได้ที่ http://iyaraplanet.blogspot.com/2009/07/social-network.html

".... สื่อประเภทที่มนุษย์ยุคนี้ยังขาดอยู่นั้น เปรียบเทียบไปแล้วคงจะเหมือนกับ การนั่งล้อมวงคุยกันในหมู่เพื่อนฝูง ในโต๊ะอาหารที่จะมีเรื่องคุยหลากหลาย มีเรื่องที่สนใจเหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง ในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เราสนใจบ้าง ไม่สนใจบ้าง ผ่านเข้ามา ให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ซึ่งกันและกัน และอาจได้รู้จักเพื่อนใหม่จากเพื่อนของเพื่อน มาเป็นเพื่อนกันในเวลาต่อมา แน่นอนครับปัจจุบันเราก็มีแล้วนั่นคือ Social Network !!!"

ขอบคุณครับ