ความเห็น 1440463

๓...ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

เขียนเมื่อ 

พอดีมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง กำลังจะตัดสินใจว่าจะใช้กรองอากาศดีไหม (พอดีอยู่ที่อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อากาศที่นั่นค่อนข้างดี ) เลยให้มาอ่านที่บันทึกนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ ในพื้นที่ ที่มีอากาศเป็นมลพิษจำนวนมากเสมอไป เพราะอากาศส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องปิด และใช้เครื่อง ปรับอากาศ หรือ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายในบ้านนั้น อากาศที่มีมลพิษปะปนอยู่ จะหมุนเวียนอยู่ ภายในโดยไม่ได้ถ่ายเทอากาศ เมื่อหายใจเข้าไปก็จะสะสมเป็นอันตรายต่อสุขภาพได

ต้องขอพระขอบคุณมากๆค่ะ