ความเห็น 1439847

เรื่องเล่าจากภาพ : เรื่องของหลานที่ต่างแดน

เขียนเมื่อ 

เรียน ทุกท่าน

ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยม มาชม

ประสบการณ์ตรง การอยู่ต่างๆแดน ต้องใช้ทักษะเพิ่มเติมจากเมืองไทย หลานผมได้เรียนรู้โลกกว้าง ได้ประสบการณ์ ซึ่งในอนาคต คงได้พัฒนาตนเองและผู้อื่นต่อไป

ขอบคุณครับ สำหรับกำลังใจที่มอบให้หลานผม สู้ๆ ต่อไป ครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ครับ