ความเห็น 1437334

เพลงลาวจ้อย

น้องทราย
IP: xxx.9.204.15
เขียนเมื่อ 

แนะนำเนื้อเพลงชาติ

(นำ) มรด ซลท ดมดร ดด

ดดมซ ซซลซฟลซ ม มฟมร ดดมซ ซซลวฟลซ ซลทซร ลทลซ

ฟลซฟร ฟลซมด ดมร รรลทลซ ดดมซ ซซลทดลม รดลซ ลทดมดรดด