ความเห็น 1435495

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อังสุมาลี
IP: xxx.173.161.60
เขียนเมื่อ 

คงเรียนเอกไม่ได้ เกรด ป.โท แค่ 3.10 แย่จัง และทำใจ