ความเห็น


  • ผมพบว่า การวาดรูป เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ทรงพลังดีมากในหลายสถานการณ์เลย ทั้งสำหรับการเก็บรวบรวมรวมข้อมูลชุมชน  การฟัง วิเคราะห์ และแปรผลออกมาเป็นภาพ เพื่อตรวจสอบและให้ชุมชนร่วมกันโยนข้อเท็จจริง สร้างขึ้นเป็นความรู้ ปะติดปะต่อ เกิดความสมบูรณ์ได้มากกว่าการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ
  • บางเรื่องของชุมชน เราสามารถใช้เป็นกระบวนการทำข้อมูลให้เห็นและอภิปรายหาข้อตกลงร่วมกันได้ เช่น ที่ชุมขนวัดมะเกลืออำเภอพุทธมณฑล เขาจะสร้างสะพานข้ามคลองโดยระดมการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย พอใช้เวทีคุยและวาดรูปประมวลผลข้อมูลพร้อมกับหารือกันไปเรื่อย ก็ได้ข้อสรุปรูปแบบร่วมกันและวางแผนระดมทรัพยากร เดินหน้าขับเคลื่อนงานสร้างส่วนรวมร่วมกันต่อไปได้อย่างดี
  • เครื่องมือที่ทำงานกับข้อมูลภาพ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป วาดรูป การทำงานฝีมือที่สื่อสะท้อนการคิดและการใช้ความรู้ พวกนี้ พัฒนาติดตัวไว้จะดีครับ คุณจตุพรมีอยู่ในตัวเองหลายอย่างแล้ว
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี