ความเห็น


สวัสดีคุณเอก-จตุพร

  • มีความสุขดีอยู่หรือไร คิ้วขมวดปม ผมหงอก หลังคุ้ม ไปแล้วหรือยัง แต่ดูบรรยากาศผ่านเว็บแล้ว ดูมีความเป็นชุมชนวิชาการที่ส่งเสริมชีวิตการศึกษาและให้ความคึกคัก-เข้มข้นดีจังเลยนะ
  • นอกจากสมาชิกในชุมชนรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยสนใจแล้ว ชุมชนและคนเก่าก่อนก็มักไม่มีวิธีสร้างและสะสมความรู้เกี่ยวตนเองที่ทันและไปกันได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  • การวิจัยและงานวิชาการในกระแสหลัก ก็มักให้ความสำคัญน้อยต่อการที่จะสร้างความรู้และเรียนรู้ออกมาจากความเป็นชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนและองค์ความรู้ต่างๆของชาวบ้าน ที่ผสมผสานอยู่กับการใช้และสร้างขึ้นใหม่ จึงเสื่อมถอยและพัฒนาไปตามมีตามเกิด
  • ที่บ้านเกิดผม รวมทั้งทุกที่ที่เรามีโอกาสได้อยู่อาศัย ผมก็ลองพยายามรวบรวมและถ่ายทอดในด้านที่เราเรียนรู้และดึงออกมาได้ ให้เพิ่มพูนความหลากหลายที่เคยมีหรือไม่มีมาก่อน โดยหวังไปด้วยว่าจะมีคนใช้เป็นฐานต่อเติมและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อมีเวลาผ่านไปจะได้แปรการเยือนถิ่นและเยี่ยมยามกันให้เป็นการสานความรู้ ผมเคยทำอย่างนี้แล้ว ก็พบว่าเป็นวิธีที่ทำให้เวทีชาวบ้านมีความสนุกและเกิดการเรียนรู้ตนเองมากมาย
  • การได้สร้างความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ทำให้ประชากรและพลเมืองในชุมชนนั้นๆ เกิดความสำนึกต่อตนเอง ตลอดจนการรับรู้ชุมชนและโลกรอบข้าง เปลี่ยนไป
  • มีบางแง่มุมที่จะเกี่ยวข้องกับตัวแปรทางประชากรและพลวัตรทางประชากรอยู่เหมือนกันคือ การรู้ในเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย จะส่งผลต่อการรับรู้และการสนองตอบต่อแรงกดดันทางสังคม-ประชากร ทำให้การวางแผนครอบครัว การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนชีวิต แรงดึงดูดและแรงผลักเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเข้า-ออกชุมชน เหล่านี้ เปลี่ยนแปลงไปในเชิงคุณภาพได้เหมือนกัน 
  • แนวการทำงานและแนวการวิจัย-ปฏิบัติการทางสังคม ที่ทำให้เกิดการสร้างความรู้เกี่ยวกับปูมชุมชนที่คุณจตุพรเคยทำมามากพอสมควร คิดว่านำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาประชากรและพลเมือง ได้เหมือนกันนะผมว่า
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี