ความเห็น


 • ที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน แต่เดิมเป็นที่ดินของพ่อใหญ่เถา-แม่ใหญ่นาย แสงอาภา
 • ครอบครัวพ่อใหญ่เถา-แม่ใหญ่นาย แสงอาภา เป็นผู้มีศรัทธาพระศาสนาและใส่ใจเรื่องโรงเรียนและการศึกษา ลูกของพ่อใหญ่เถา-แม่ใหญ่นายท่านหนึ่งเป็นครู คือ คุณครูแสวง แสงอาภา พี่ชายของนายสวอง แสงอาภา
 • เพื่อร่วมกับนายอำเภออรุณ วิไลรัตน์ นายอำเภอหนองบัวนับแต่ยุคก่อนปี ๒๕๐๐ นำเอาโรงเรียนวันครู ซึ่งรวบรวมเงินทุนจากเครือข่ายครูประชาบาล เพื่อสร้างโรงเรียนเนื่องในวันครูแต่ละปีให้ทีละจังหวัดโดยหวังให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาลงที่บ้านตาลิน ครู-พ่อใหญ่เรือง พินสีดา พ่อใหญ่คำ พินสีดา และคนเฒ่าคนแก่ของบ้านตาลิน ได้ช่วยกันรวบรวมเงินเท่าที่ได้ ซื้อที่ ๑๒ ไร่จากพ่อใหญ่เถาในราคาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคาทั้งแปลง ๑๒,๐๐๐ บาท แล้วนำไปแสดงความพร้อมในการมีโรงเรียนที่ชุมชนบ้านตาลิน ทำให้มีโรงเรียนวันครู (๒๕๐๔) ที่บ้านตาลินดังปัจจุบัน
 • นอกจากสร้างโรงเรียนแล้ว พื้นที่ดังกล่าวได้ขุดสระธารณ์ สำหรับเป็นแหล่งน้ำของชุมชนจนถึงปัจจุบัน
 • พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี