ความเห็น 1434857

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

 คุณ หนุ่ม

  • แถวบ้านแหร  แถวธารโต(ปุยุด) คอกช้างมีเลี้ยงมากเหมือนกันครับ
  • เจริญเติบโตดี ถ้าหากวื้อในพื้นที่ไม่ได้
  • ให้ดูลำดับที่ 56 แต่ราคาค่อนช้างแพง