ความเห็น 143455

"จิตอาสา" สายน้ำใจที่ไม่เหือดหาย (ตอนที่ 2)

เขียนเมื่อ 
     หนูรัตน์สามารถอิ่มบุญเหมือนเราได้โดยบริจาคเงินเข้ากองทุนจิตอาสาเพื่อคุณภาพชีวิตได้นะ ยินดีรับเต็มที่เผื่อจะได้อายุมั่นขวัญยืนมีคนดูแลตลอดไป