ความเห็น 1434493

น้องธอมส์ 9 เดือน 4 วัน คลาน คลาน !!!

เขียนเมื่อ 


สำหรับน้องธอมส์...ฝีมือคุณก้ามกุ้งค่ะ...ที่ตั้งใจวาดให้เด็กๆที่ป่วย

สีกระตุ้นพัฒนาการหลาน การ์ตูนที่มีความสุข....