ความเห็น 1432826

งานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน

อำพร สกุลวงศ์ธนา
IP: xxx.172.78.33
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่ดีมาก เหมาะสำหรับนักเรียน ดิฉันอยากได้นำไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนและทำผลงานทางวิชา