ความเห็น 1432717

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

อดทนต่อความทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามานะคะ

ความอดทน...จะนำพาเราไปสู่ความเข้มแข็ง...

ความอดทน...ช่วยให้เราละวางความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้นได้...พึงให้อภัยที่ทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นกับเรา...

อดทนและนำตนเองกลับมาสู่ลมหายใจที่นำพาสู่ความสงบเย็นใจ...