ความเห็น 1432233

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

กาญจนา
IP: xxx.47.182.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ พอจะมีบรรณานุกรมที่อาจารย์ศึกษาหรือป่าวค่ะของสูตรทาโร่ ยามาเน่ค่ะถ้ามี

รบกวนอาจารย์ส่งเข้าในเมล์ได้ไหมค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ (สำคัญมากค่ะ)