ความเห็น 1431902

สรุปทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และแรงจูงใจ

อ่านแล้วสามารถทบทวนความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ  พี่แอ๊วรวบรวมไว้ได้ดีมากค่ะ