ความเห็น 1429556

สาธุการ โน้ตทางใน

นักดนตรีเอก
IP: xxx.24.60.104
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ผมไม่เห็นกับเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่คุณเอาโน๊ตมาลงไว้ครับ

เพระว่าเพลงพวกนี้ต้องครอบครูก่อน ถ้าไม่ได้ครอบครูแล้วตีจะมีอันเป็นไปนะครับ