ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระมหาแล  ขำสุข(อาสโย)

  • ขออนุโมทนาครับ
  • ขอกราบคารวะดวงวิญญาณลุงว่อน ขำสุข ทายกวัดหนองกลับ ของชาวหนองบัว และโยมลุงของพระคุณเจ้า เทียบกับอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายของสังคมไทย ซึ่งประมาณ ๖๘ ปี และหญิงประมาณ ๗๒ ปี แล้ว ต้องถือว่าลุงว่อนอายุยืนมากกว่ามาตรฐานของคนทั่วไป รวมทั้งมากกว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรป
  • ความมีอายุยืน อีกทั้งทำหน้าที่ทายก บำรุงความเป็นส่วนรวม และมีลูกหลานทำหน้าที่เป็นผู้นำให้กับชุมชนอีกอย่างนี้ หากถือตามคติชาวพุทธ ก็คงต้องถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ทั้งอายุยืน เป็นพละอย่างหนึ่ง และการได้ทำความดีงามของลุงว่อน ก็ยิ่งมีความยืนยาว หอมหวนทวนลม เป็นรัตตัญญู ที่มิใช่เพียงแก่ชราด้วยวันคืน ทว่า เป็นผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติ ทั้งต่อตนเองและเป็นไปเพื่อผู้อื่นด้วย จึงเป็นความอาวุโสและความงดงามของชีวิตที่ควรแก่การน้อมคารวะ แม้ละสังขาร ธาตุทั้งหลายคืนสู่ดิน น้ำ ลม ไฟ และสลายสู่ความว่างเปล่าแล้ว ความดีงามทั้งหลายจึงยังคงเป็นมรดกสังคมยั่งยืน ทั้งด้วยการเป็นที่จดจำรำลึก และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังสืบทอด
  • ขอร่วมกล่าวสรรเสริญ เพื่อน้อมคารวะความดีงามของลุงว่อน ขำสุขครับ กิจกรรมชีวิตที่ท่านทำเพื่อบำรุงความเป็นส่วนรวม ทั้งต่อวัดและต่อชุมชนกระทั่งอายุล่วง ๘๐ ปีอย่างนี้ เป็นวิถีของโพธิสัตว์ครับ ลูกหลานทำให้งดงาม ย่อมได้ความดีงาม ทั้งต่อความเป็นพรหมในฐานะพ่อแม่ และต่อความเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อคนส่วนใหญ่ในชีวิตของท่านครับ
  • เรื่องราวในชีวิตของท่าน คงมีเกร็ดประวัศาสตร์ท้องถิ่นมากมาย น่าสนใจและเป็นการเรียนรู้ชุมชนหนองบัวในอีกด้านหนึ่ง ที่ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ขึ้นมาครับ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี