ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

  • นับแต่ได้เจอโยมอาจารย์วิรัตน์เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ถึงวันนี้เป็นเวลาได้สองเดือนเศษ ๆ ได้ความรู้ได้ปัญญาได้มุมมองได้เรียนรู้ชุมชนทั้งหนองบัวนอกหนองบัวหรือชุมชนนานาชาติอย่างมากมาย ทั้งหมดนี้ขอมอบเป็นปัตตานุโมทนามัยกุศลจริยา(ความมีปัญญา,ความฉลาด-กุศล,ความใฝ่รู้สร้างสรรค์อันดีงาม,ความสุขสวัสดีทางปัญญา)ให้แก่โยมอาจารย์วิรัตน์และท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านเทอญ สาธุ

ขอเจริญพร

พระมหาแล  ขำสุข(อาสโย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี