ความเห็น 142483

ชนบท ชนหน้า ชนหลัง

เขียนเมื่อ 

ผมแอบภูมิใจแทนมหาชีวาลัยแห่งภาคอีสาน จริงๆครับ

เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้บรรยากาศที่ม่วนซื่น ที่แท้จริงครับ