ความเห็น 142367

ผลิตภัณฑ์ vs องค์กร

เขียนเมื่อ 
     ในทางปฏิบัติถ้าต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน จะมีกฎหมายรองรับครับ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือบริษัทประกันก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
  • อย่างแรก การดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของสถาบันการเงินนี้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแล และกำกับโดยองค์กรเฉพาะ อย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กรมการประกันภัย
  • หากมีเหตุสุดวิสัย สถาบันการเงินเหล่านั้น ขาดทุน ก็ต้องมีแผนการปรับปรุงกิจการ ซึ่งจะบอกถึงวิธีในการได้เงินใหม่เข้ามารักษาสภาพคล่องครับ เช่น การกุ้เงิน หรือการเพิ่มทุน หรืออื่นๆ
  • แต่หากจำต้องปิดกิจการจริง อาจใช้วิธีการควบรวมกิจการ แล้วโอนภาระต่างๆ เช่น เงินฝาก หรือกรมธรรม์ ไปให้บริษัทใหม่
  • ดังนั้นในทางปฏิบัติอาจไม่ต้องห่วงมากนักครับ
  • แต่ถ้าเป็นบริษัททั่วไปที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีอายุการใช้งานมากกว่าบริษัทผู้ผลิตล่ะก็ ตัวใครตัวมันครับ เพราะคงไม่มีใครหาอะไหล่ได้อีก ยกเว้นคนที่พอจะมีความรู้เรื่องช่างบ้าง แล้วหาซื้อเศษวัสดุเก่าๆ มาลองปรับใช้ดู