ความเห็น 1421960

มาตรฐานแรงงานในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ:คุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการกีดกันทางการค้าแอบเคลือบแฝง???

พล
IP: xxx.176.165.195
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีอนุสัญญาและข้อแนะว่าด้วย ลาศึกษาต่อ และลาบวชขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือยังครับ และมีประเทศใดที่ได้ให้สัตยาบันแล้วบ้าง แล้วประเทศไทยได้ให้สัตยาบันหรือยังครับ ขอบพระคุณครับ