ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

 เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

จะขอนำเสนอประวัติวัดหนองกลับต่อจากคราวก่อนเพราะยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับลำดับเจ้าอาวาสและด้านสาธารณะประโยชน์ดังนี้

ลำดับเจ้าอาวาสผู้ครองวัด

วัดหนองกลับมีลำดับเจ้าอาวาสดังนี้

 • ฐานะวัดเป็นพัมธสีมา  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๖๓ 
 • พ.ศ. ๒๓๖๓ - ๒๔๐๐ ไม่ปรากฏใครเป็นเจ้าอาวาส
 • พ.ศ. ๒๔๑๐- ๒๔๕๐ พระอาจารย์เนียม
 • พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๖๐ ว่างเจ้าอาวาส แต่มีพระอาวุโสปกครองอยู่รูปละปี ๒ ปี
 • พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๕๑๗ พระครูนิกรปทุมรักษ์(หลวงปู่อ๋อย) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ - ปัจจุบัน พระอธิการไกร ฐานิสฺสโร (พระครูวาปีปทุมรักษ์-พระครูไกร)เป็นเจ้าอาวาส
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ พระครูวาปีปทุมรักษ์ (พระครูไกร) เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัว-ปัจจุบัน
 • ตามบันทึกที่มีอยู่ตอนนี้ คือหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่อ๋อย ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
 • วัดหนองกลับได้บริจาคที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนี้
 • ๑. ด้านสาธารณะประโยชน์ ทางวัดได้แบ่งที่ดินให้ทางราชการตั้งโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนหนองบัวเทพวิทยาคม-อนุบาลหนองบัว)ขึ้น ๑ หลัง มีอาคารเรียน ๕ หลัง  นักเรียนประมาณ  ๑,๓๐๐  คน   ครู  ๕๗  คน ภารโรง  ๒ คน

  ๒.  ทางวัดขุดสระน้ำขึ้นในที่ดินของวัด ๒ ลูก  เนื้อที่ประมาณ  ๒๐  ไร่ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค

  ๓.  ให้ทางราชการใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่คัดเลือกทหารเป็นประจำทุกปีตลอดมา

 •  การขุดสระน้ำที่ดินวัด ๒๐ ไร่ คงเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งในอำเภอหนองบัวของวัดหนองกลับเคยนึกอยู่เหมือนกันว่าเขาทำกันอย่างไรเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา คงจะต้องหาข้อมูลส่วนนี้มาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

ขอเจริญพร

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี