ความเห็น 14202

I love you "point"(1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประพนธ์เป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับข้อคิดเห็น ผมจะนำความรู้สึกดี ๆ ที่ทุกคนในคณะฯ มีให้กับผศ.เพ็ญศรี มาลงใว้ใน Blog ครับ