ความเห็น 141894

ครูวีรยุทธ สมป่าสัก ครู กศน.ดี ที่ผมประทับใจ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์พินิจครับ

           ครูที่ไม่ต้องแขวนป้าย "ครู" แต่ทำหน้าที่ครูด้วยชีวิตและวิญญาณ อย่างนี้นี่แหละครับในความรู้สึกผมแล้วผมถือว่าเขาคือครูที่ควรแก่การยกย่องเชิดชู สายตาหลายๆคู่ช่วยกันค้นหานำสู่การเผยแพร่...ขอบคุณครับที่ให้ข้อคิดที่มีประโยชน์