ความเห็น 1418699

AAR:การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพจนท.ตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์"

น้องๆ
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

จะรู้ได้อย่างไรค่ะว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ