ความเห็น 141764

QA วันละดัชนี : 12. ทบทวนเป้าประสงค์

เขียนเมื่อ 
ผมว่านะ การทำประกันคุณภาพก็สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการชี้วัดคุณภาพได้เป็นอย่างดีด้วยครับ