ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

มอญเคยอยู่ที่หนองบัว??  นครสวรรค์

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

  • วัดหนองกลับสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๓๖๓ สมัยรัชกาลที่ ๒ ใครสร้างไม่ปรากฏประวัติ ทราบตามคำบอกเล่าว่าตรงที่สร้างวัดหนองกลับนี้ ในสมัยสงครามเวียงจันทร์เป็นที่ตั้งค่ายของชาวหนองบัว-หนองกลับ เพื่อป้องกันทัพเวียงจันทร์ที่ผ่านมา สำหรับชื่อวัดนั้นมีผู้เขียนไว้ว่าเดิมชื่อ “วัดประทุมคงคา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดหงษ์” เพราะมีเสาหงษ์อยู่หน้าวัด ข้อความข้างบนนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนหนองบัว
  • คืนนี้ก่อนนอนขอคุยเรื่องประวัติชุมชนหนองบัวกับโยมอาจารย์เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ที่วัดหนองกลับ บริเวณวัดหนองกลับเคยเป็นที่ตั้งค่ายของคนหนองบัวเพื่อป้องกันทัพเวียงจันทร์สมัยนั้นกองทัพเวียงจันทร์ผ่านหนองบัว เมื่อผ่านหนองบัวแล้วมีคำถามว่าจะเดินทัพต่อไปที่ไหน? ไปพิษณุโลกหรือเปล่า? หรือไปที่ใด? เพราะมีบันทึกในหนังสือประวัติหลวงปู่อ๋อยว่า ทัพเวียงจันทร์ผ่านหนองบัวขอถามโยมอาจารย์วิรัตน์หรือนักประวัิติศาสตร์เป็นความรู้ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ไว้ด้วยก็แล้วกัน
  • อาตมามองเห็นตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจขอท่านผู้รู้ช่วยวิสัชนา(ตอบ)ด้วย
  • อีกประเด็นหนึ่งชื่อและสัญลักษณ์คือวัดหนองกลับเคยมีชื่อว่าวัดหงษ์ เพราะมีเสาหงษ์อยู่หน้าวัด ก่อนจะเขียนบทความได้คุยกับคนอุตรดิตถ์อายุยี่สิบกว่าปีเองแต่สนใจประวัติศาสตร์บอกให้ฟังว่า วัดที่มีเสาหงษ์อยู่หน้าวัด ส่วนมากบริเวณนั้นน่าจะมีคนมอญอาศัยอยู่จำนวนพอสมควรหรือเป็นชุมชนก็ได้เพราะสามารถสร้างวัดและนำเสาหงษ์มาตั้งหน้าวัดได้
  • คนมอญอยู่ที่ี่ไหนจะสร้างศิลปะประจำวัดไว้ ๓ อย่างคือ
  • ๑.เสาหงษ์หน้าัวัด
  • ๒.พระพุทธรูปศิลปะมอญ 
  • ๓.วิหารทรงมอญ สามอย่างนี้เ้ป็นข้อสังเกตของเด็กหนุ่มชาวอุตรดิตถ์ ที่หนองบัวนั้นมีชื่อวัดและมีเสาหงษ์หน้าวัด ถ้าหนองบัวเคยมีคนมอญอาศัยอยู่แต่ทำไมจึงไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญหลงเหลือตกทอดไว้ในหนองบัวเลยแกตอบว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า แพ้สงคราม อพยพหนีความแห้งแล้ง ย้ายถิ่นที่ทำกิน
  • คนมอญอาจจะอยู่ชั่วคราวแต่เมื่ออยู่่แล้วจะต้องมีสิ่งก่อสร้างเป็นที่ระลึกของกลุ่มชนของตนก็คือวัดที่หนองบัวทำได้ถึงขั้นมีเสาหงษ์หน้าัวัดและตั้งชื่อวัดด้วยก็แสดงว่่าชุมชนมอญที่นี่มีอิทธิพลมีพลังทางการปกครองอยู่ไม่น้อย
  • นี่คือประวัติศาสตร์สองบรรทัดที่มีบันทึกไว้ในชุมชนหนองบัวอาตมาว่าน่าจะมีะอะำำไรให้ค้นหาสืบเสาะได้อีกไม่น้อยเหมือนกันนะหนองบัวเรานี่

ขอเจริญพร

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี