ความเห็น 1415781

ถ้าพวกเรารักในหลวง - ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2549

คนพลัดถิ่น
IP: xxx.26.210.62
เขียนเมื่อ 

-ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

-ขอให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ปกป้องคนไทยไปนานๆ