ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

ประวัติวัดเทพสุทธาวาส

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

 • เรียบเรียงโดยพระครูนิมิตศีลาภรณ์(สม ฉ่ำน้อย ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
 • วัดเทพสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๙ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ. นคสวรรค์ (เดิมขึ้นกับจังหวัดพิจิตร) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 • ความเป็นมาของวัดเทพสุทธาวาส
 • เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๗ นายเล่ง พรมอ่อน อายุ ๔๙ ปี ได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านว่าจะสร้างวัดใหม่ขึ้น ในหมู่บ้านทุ่งมาบปรัง เจ้าของที่ดินพร้อมใจกันยกที่ดินของตนให้เพื่อสร้างวัด เจ้าของที่ดินคือ
 • ๑. ปู่ฮ้อ       ย่าชิน          เถียรทิม
 • ๒. นายปลื้ม นางพลับ       ดำโต
 • ๓. นายดุ     นางกรี          เถียรทิม
 • ๔. นายปุย    นางทำ         ยิ้มปาน
 • ๕. นายอาง   นางมี           มากน้อย
 • ๖. นายเหรียญ นางทิม        เหว่าโต
 • ๗. นายบุญ     นางมล        ชุ่มแป้น
 • ๘. นายเพ็ชร   นางน้อย       ลาพรม
 • ๙. นายยัน      นางพลัด       ท้วมเทศ
 • ๑๐. นายพรม  นางน้อย        อยู่ศรี
 • ๑๑. นายต่อม  นางเล็ก         เอี่ยมเนตร
 • ๑๒. นายเชื้อ   นางก๊วย         ตี๋เกิด
 • ๑๓. นายอาง   นางยม          ลาพรม
 • ๑๔. นายปุ่น    นางฟู           เพ็ชรคง
 • ๑๕. นายทำ    นางผง          ท้วมเทศ
 • ๑๖. นายฉิว     นางริ้ว           พรมอ่อน
 • มีผู้อยู่ในที่ดินก่อนสร้างวัด คือ
 • ๑. นายโม้       นางทิม          เพ็ชรคง
 • ๒. นายโบ๊ะ      นางกลอย      น้อยรอด
 • ๓. นายสี         นางแก้ว         เหว่าโต
 • ๔. นายกวน     นางตุ่น           ส่งอู๋
 • ๕. นายมี        นางทอง          ส่งอู๋
 • ๖. นายเที่ยง    นางสวน          เหว่าโต
 • ๗. นายตาม     นางเรียบ         ลาพรม
 • ๘. นายถนอม   นางยิ้ม           ชูจ้อน
 • ๙. นายทำ        นางใจ           จ่างพัด
 • พื้นที่สร้างวัด เป็นที่ราบลุ่มมีทางสาธารณะโดยรอบบริเวณขอบเขต มีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่ทั่วไป ชาวบ้านได้ไปปรึกษาพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะตรวจการภาค ๖ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และพระครูนิกรปทุมรักษ์(หลวงพ่ออ๋อย สุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว จึงได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นชื่อ “วัดใหม่ทุ่งมาบปรัง” เรียกตามชื่อหมู่บ้าน
 • ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ สร้างกุฏิ ๒ หลัง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๙ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ได้ตั้งชื่อวัดมา ๓ ชื่อ คือ
 • ๑. วัดต้นโพธิ์ทอง
 • ๒. วัดมะขามขอทอง
 • ๓. วัดเทพสุทธาวาส เพื่อให้ประชาชนช่วยกันเลือกชื่อ ประชาชนปรึกษาหารือกันแล้วพร้อมใจกันเลือกชื่อ วัดเทพสุทธาวาส ซึ่งแปลว่า สถานที่อยู่ของเทพผู้หมดจด หรือสถานที่อยู่ของเทพผู้สูงส่ง หรือสถานที่อยู่ของเทพผู้วิเศษ และต่อมา
 • ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้สร้างกุฏิ ๔ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง รวมเป็น ๖ หลัง ทำเสร็จเพียงวันเดียวเท่านั้น ด้วยความพร้อมเพรียงของประชาชน ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก และพระครูนิกรปทุมรักษ์( หลวงพ่ออ๋อย สุวณฺโณ) มีนายเล่ง พรมอ่อน พร้อมด้วยชาวบ้านให้การช่วยเหลือสนับสนุน
 • ลำดับเจ้าอาวาส
 • ๑. พระใบฏีกาสังวาล ธมฺมปาโล(นาคสุทธิ์) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
 • ๒. พระใบฏีกาเสรี (โปน เอี่ยมเนตร)          หัวหน้าวัด
 • ๓. พระอาจารย์ส้ม  แก้วโต                      หัวหน้าวัด
 • ๔. พระอาจารย์เกลื่อน (ไม่ทราบนามสกุล)
 • ๕. พระครูนิวิฐสุทธิธรรม (หลวงพ่อปาน ฐิตมโน) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๒
 • ๖. พระครูนิมิตศีลาภรณ์(สม ฉ่ำน้อย ฐิตสีโล) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน
 • นี่ก็คือความเป็นของท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดเทพสุทธาวาสถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากในการสร้างวัดเทพฯคือสร้างเสร็จภายในวัดเดียวเท่านั้น นี่คือบารมีอย่างแท้จริง
 • หรือฆราวาสชอบใช้ให้หมายถึงผู้ที่มีความสามารถขนาดนี้ว่า ผู้มีิอิทธิพล
 • ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกและหลวงพ่ออ๋อยสองท่านนี้จะต้องเรียกว่าเป็นผู้มีิอิทธิพลก็ได้แต่ท่านเป็นผู้มีิอิทธพลทางด้านจิตใจ
 • นี่คือความสามัครคี ของคนหนองบัวก่อนหน้านั้นก็มีปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งมาแล้ว คือการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่เสาร้อยกว่าต้นวัดหนองกลับ เสร็จภายในหนึ่งปีโดยการนำของหลวงพ่อเดิม และหลวงพ่ออ๋อย เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลับในตอนนั้นด้วย
 • อาตมาภาพค่อย ๆ ปะติดปะต่อเรื่องราวความเป็นมาของบุคคลสำคัญเมืองหนองบัวให้เห็นภาพอาจจะยังไม่แจ่มชัดมากนักแต่ก็พอได้เค้ามองเห็นร่องรอยเป็นบางส่วน ก็ต้องค้นคว้าสืบค้นเสาะหาประวัติของท่านกันต่อไปอีกก็ขอฝากโยมอาจารย์วิัรัตน์อีกเช่นเคยและท่านอื่น ๆ ที่มีข้อมูลหรือมีบันทึกเืรื่องราวทำนองนี้ก็ให้นำมาเผยแพร่ให้ได้รับรู้กันบ้าง
 • วันนี้ก็ขอจบประวัติท่านเจ้าคุณพระทเพสิทธินายก (ห้อง ชาตสิริ ท้วมเทศ ป.ธ. ๖ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์)
 • ผู้ให้กำเินิดก่อสร้างวัดเทพสุทธาวาส แต่เพียงเท่่านี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้.

ขอเจริญพร

พระมหาแล  ขำสุข(อาสโย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี