ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

  • อาตมาเห็นด้วยกับโยมอาจารย์วิรัตน์เป็นอย่างยิ่งว่าคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุประมาณ ๗๐ ปีขึ้นไปคือผู้ที่ได้ทันเห็นและร่วมประสบการณ์ทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ในหนองบัวกับท่านเจ้าคุณเทพฯนั้นยังคงจำเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อห้าสิบปีได้แม่นยำและสามารถถ่ายทอดได้ดีเพียงแต่ลูกหลานใฝ่ใจอยากรู้เท่านั้นบอกความประสงค์ให้คนเฒ่าคนแก่ทราบท่านเหล่านั้นก็จะเล่าได้อย่างดีเรียกว่าเล่าได้เป็นคุ้งเป็นแคว
  • ก็ขอเชิญชวนลูกหลานเหลนของท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกที่เป็นนักการศึกษาได้ช่วยกันศึกษาหาข้อมูลเกร็ดประวัติชีวิตผลงานของท่านเจ้าคุณพระเทพฯและนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้างคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังอย่างมาก หรือแม้แต่รุ่นเราก็มีคุณค่าอย่างมากเช่นกัน
  • อาตมาขอเชิญชวนชาวหนองบัวทุกท่านได้ช่วยกันศึกษาและบันทึกเรื่องราวของชุมชนหนองบัวทั้งประเพณีวัฒนธรรมและงานบุญหรืองานประเพณีต่าง ๆ ของหนองบัวที่มีเอกลัษณ์ประจำถิ่นอีกมากมายที่ยังไม่มีการเผยแพร่จะได้นำมาศึกษาเรียนรู้และส่งต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และช่วยกันสืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไปเป็นมรดกท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่บรรบุรุษสร้างสรรค์ไว้จะได้ไม่สูญหายไปกับกาลเวลา
  • หวังว่าคงจะได้ข้อมูลเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเราจากผู้รู้ทั้งหลายในโอกาสต่อไปในวันข้างหน้า.

ขอเจริญพร

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย) 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี