ความเห็น 14121

AAR ในฐานะวิทยากร ประชุมวิชาการ รพ.บ้านตาก

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ผมมองว่า CoP เบาหวานน่าจะเป็น CoP ที่เข้มแข็งที่สุด CoP หนึ่ง

วิจารณ์ พานิช