ความเห็น 1411909

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

นิภาวรรณ สุภาพันธ์
IP: xxx.19.66.49
เขียนเมื่อ 

หนูอยู่โรงเรียนบ้านนอกเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านและรับผิดชอบ Lab วิทยาศาสตร์ หนูมีความหนักใจมากค่ะ กลัวโรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน ขอกำลังใจจากท่านดร.ชัดเจนด้วยค่ะ

จาก นักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้ม จ.ยโสธร