ความเห็น 140963

jaja

wass๐514
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 

ลิขิตความรู้จากการปฎิบัติงาน ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นรับทราบร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กศน  นครศรีฯ อบรมคุณลิขิต(บันทึก) ให้ความรู้ 19  มกราคม 255๐ วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นคณะทำงานการจัดการความรู้ คือ อาจารย์จำนง  คุณชาญวิทย์  คุณสำราญ เติมเต็มเทนิค ทักษะให้เป็นคุณลิขิตเพื่อนำไปปฎิบติงานในพื้นที่ต่อไป