ความเห็น 1409556

อยากเก็บ "ยายแหวว ทาทายาย" ไว้ในบันทึก เพื่อความฮาและความสุขจาก "ดันดารา"

เขียนเมื่อ 

ป้าต๋อย ครับ

เว็บ Gotoknow.org เป็นการเขียนบันทึกเพื่อทำให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุก ๆ อาชีพครับ ... เราเขียนบันทึกเพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ทำให้เราได้มีโอกาสได้กัลยาณมิตรดี คิดคล้ายกัน ทำงานใกล้กัน แลกเปลี่ยนกันมากมายครับ

ว่าง ๆ อยากเชิญ ป้าต๋อย เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ โดยการสมัครสมาชิก แล้วค่อย ๆ เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ต่อไป ครับ

ขอบคุณมากครับ ;)