ความเห็น 140903

ไม่คิดไม่ฝัน...ว่าสักวันจะมาเป็นครู

เขียนเมื่อ 

ดีนะ บ้านครูยังมีโทรทัศน์ให้ดู เห็นความเจริญก้าวหน้าของโลกภายนอก เห็นความศิวิไลซ์ของบ้านเมืองเห็นหลาย ๆอย่าง  มีโอกาสคิดอยากเป็นโน่น  อยากเป็นนี่ มีเวลาคิดถึงอนาคต และในที่สุดครูก็ทำได้อย่างที่คิดฝันไว้...ครูยังดีกว่าอีกหลายชีวิต ที่มีโอกาสได้แค่คิดวาดฝัน  แต่เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะสานฝันให้เป็นความจริงได้  และอีกหลายคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามไปได้ โดยถือคติที่ว่า  ลิขิตฟ้า..หรือจะสู้มานะตน..