ความเห็น 14028

หมอรักษาได้ 20% ที่เหลืออีก 80% หายเพราะเหตุอื่น

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     ขอ link ไปที่ 80:20 Rule;The Pareto's Law ซึ่งอาจารย์หมอ JJ นำมาบันทึกไว้นะครับ