ความเห็น 13949

ทฤษฎีกับการวิจัย

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

(1) เรื่องการ์ตูน  แต่ปัญหาไม่ใช่การ์ตูน  หมาตัวแรกเป็นผู้สร้างสูตร  ไม่ใช่ต้นพบสูตรนั้น  เพราะว่า สูตรที่ว่านั้นไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วในธรรมชาติที่รอให้ใครไปค้นพบมัน  หมาตัวแรกจะต้องรีบไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์สูตรนั้นทันที  แต่ถ้าคิดว่ามีสูตรที่เหมือนๆกันแบบพิมพ์เดียวกันนั้นอยู่ทั่วไปก่อนแล้วในธรรมชาติ   รอให้ใครๆก็ได้ไปพบมันแล้ว มันก็เป็นสิ่งสาธารณะ  จะไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ได้อย่างไร  (ต้องไปถามหมาตัวที่สองว่า  ที่เจ้าพูดอย่างนั้น  หมายความว่าอย่างไร?)

(2) ผู้สร้างทฤษฎีสองคนสร้างทฤษฎีอธืบายเรื่องเดียวกัน  แต่ต่างเวลากัน  และต่างก็ไม่รู้กัน  คนหลังจะประกาศว่าเขาเป็นผู้ให้กำเนิดทฤษฎีนี้ ได้หรือไม่?  (คุณไม่ได้บอกว่าเป็นทฤษฎีเชิงประจักษ์  หรือทฤษฎีเชิงแบบแผน  เอาเป็นว่า เป็นทฤษฎีเชิงประจักษ์ก็แล้วกัน)

ทฤษฎีเชิงประจักษ์ ไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วในธรรมชาติเหมือนการมีอยู่ก่อนแล้วของ หมา แมว หิน ฯลฯ  ที่รอให้ใครๆไปค้นพบมัน ทฤษฎีเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง  ไม่ใช่ค้นพบ  เหตุการณ์เดียวกันอาจจะมีทฤษฎีอธิบายหลายทฤษฎีก็ได้  อีกประการหนึ่ง  ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกันทุกประการ  ฉะนั้น คุณสามารถประกาศได้ทันทีว่า  คุณเป็นผู้สร้างทฤษฎีนั้น  และเป็นทฤษฎีใหม่  อีกคนหนึ่งก็ทำได้เช่นเดียวกัน  ถ้าจะได้รางวัล  ก็มีสิทธิ์ได้ทั้งสองคน