ความเห็น 1393273

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอัยการ

ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกโข

น่าชวนลุงเอก ทำ KM ให้กองทัพกับรัฐบาลครับ