ความเห็น 1391451

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณจินตนา ในที่ประชุมเขาก็บอกกันว่าก็ในเมื่อปัญหาภาคใต้มันเหมือนเป็นเรื่องในครอบครัว คนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันแก้ไข ดังนั้น ปัญหาภาคใต้ซึ่งมีปัญหาปะปนกันทั้งเรื่องแบ่งแยกดินแดน เรื่องผลประโยชน์ เรื่องการบิดเบือนคำสอนทางศาสนา เรื่องที่ภาครัฐกระทำต่อเขาด้วยความไม่เป็นธรรมทั้งที่ปากบอกว่าเขาคือคนไทย เรียกเขาว่าไทยมุสลิม แต่ให้ความเป็นธรรมกับเขาไหม สร้างความแตกแยกให้เขาเองด้วยการที่ประกาศว่า ใครไม่เลือกก็ไม่สนับสนุนงบประมาณให้ การจัดการต้องเด็ดขาด แล้วเป็นไงปัญหามันรุกลามจนกระทั่งแก้ไม่ตกอยู่ทุกวันนี้ วิธีการที่ถูกต้องคือคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ข้าราชการในพื้นที่ต้องทำหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น แต่ก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้ประชาชนเชื่อถือให้ได้ครับ